TVS Online lub inaczej Telewizja Śląska nadawanie rozpoczęła 29 marca 2008 roku, jest odpowiedzią na konkurencyjną stacje TVP Katowice. TVS to pierwsza stacja powstała regionalne głównie dla mieszkańców województwa śląskiego, obejmującego historyczne ziemie Górnego Śląska i Małopolski (w tym Zagłębie Dąbrowskie i Zagłębie Krakowskie). Profil stacji to przede wszystkim rozrywka ( regionalna muzyka, potrawy, wydarzenia kulturowe) a także informacyjna o najważniejszych zdarzeniach z regionu.